Góc ảnh - Đồ hoạ

Liên quan đến ảnh, tự vẽ hoặc tìm kiếm, chia sẻ cho nhau

 1. Design Team

  Chuyên vẽ, tự vẽ hoặc theo yêu cầu
  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  7
  Mới nhất: [Showroom] Shiari no sakana Shiari, 15/7/18
  RSS
 2. Request/Gallery picture

  Sưu tập, chia sẽ ảnh có sẵn trên mạng hoặc lấy từ đâu đó (chú ý bản quyền hình ảnh)
  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  392
  RSS